Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → 2021 in cijfers

Onze dienstverlening in cijfers

Veel ritten konden door corona helaas niet doorgaan, maar we hebben in elke situatie gekeken naar mogelijkheden. Hierdoor konden we bijvoorbeeld ouderen blijven ondersteunen met het doen van boodschappen.

Ondanks de wisselende maatregelen heeft AutoMaatje veel mensen kunnen vervoeren. In bepaalde periodes waren dit alleen medische ritten. Ondanks deze maatregelen had AutoMaatje in 2021 een recordaantal aanmeldingen.

In 2021 heeft het project zich positief ontwikkeld. De activiteiten van de Thuyn sloegen aan bij de diverse doelgroepen in Arnhem. De aantallen deelnemers aan deze stedelijke voorziening zijn gegroeid.

Sociaal werkers van SWOA bieden altijd begeleiding op maat in overleg met de inwoner  en wijkcoach. Afspraken en doelen worden  vastgelegd in een begeleidingsplan: het Mijn Plan/Ons Plan. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.

Flexibele Begeleiding

Flexibele begeleiding is in 2021 vooral ook  ingezet met de vraag om toe leiden naar  algemene voorzieningen met betrekking tot  ontmoeting. Vooral in deze trajecten zien we dat er vaak behoefte blijft aan een klankbord/luisterend oor en wordt er steeds  gekeken naar wat wél nog mogelijk is.

Het product Activerend Werk van SWOA is vorig jaar intern en extern meer op de kaart gezet. Via interne scholing is de Melba-methodiek besproken. De methodiek gebruiken we om te  kijken naar de arbeidsvaardigheden van de deelnemer Activerend werk m.b.t. leerbaarheid en begeleidingsvorm.

Eind 2021 is de klanttevredenheid gemeten met een heel mooi resultaat. Gemiddeld geven de deelnemers de groepsbegeleiding 8,4 als totaalwaardering. Dat is een stuk hoger dan de scores in 2017 en 2019 (7,8).

In het Dorpshuis in Elden worden onder begeleiding van professionals en vrijwillige medewerkers activiteiten georganiseerd voor ouderen die ondersteuning kunnen gebruiken. Twee maal per week is er Ontmoeting, Bewegen en een eenvoudige maaltijd.

In 2021 heeft Voor Elkaar in Arnhem een omslag gemaakt van het oppakken van alleen corona-gerelateerde vragen naar brede informele hulpvragen. daarnaast is een inloopspreekuur gerealiseerd een is de nieuwe website online.

Aanvragen in 2021 betroffen met regelmaat aanvragen van mantelzorgers. De gevraagde ondersteuning is daardoor complexer geworden. Trajecten worden intensiever en vragen van maatjes ook andere vaardigheden. In trainingen wordt daar aandacht aan besteed.

Doordat organisaties en inwoners ons beter weten te vinden stijgt het aantal aanmeldingen bij de Thuisadministratie. In 2021 moesten wij daarom met een wachtlijst werken. Deze is eind 2021 gelukkig weggewerkt, onder andere door vrijwilligers die na de coronaperiode weer wilden starten.

De Maaltijdservice had in 2021 veel klanten die eenmalig gebruik maakten van de Maaltijdservice voor middel van een proefpakket. Een deel van deze mensen zijn inmiddels vaste klant bij de Maaltijdservice.