Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → SWOA in cijfers

Onze dienstverlening in cijfers

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld, tot de laatste maatregelen in maart werden
opgeheven. Inwoners van Arnhem hadden de behoefte om elkaar weer te ontmoeten en activiteiten te ondernemen!

Steeds meer inwoners en netwerkpartners weten ons te vinden. Deze ontwikkeling is tevens terug te zien in de cijfers: een ruime verdubbeling van het aantal ritten, waar we bij het AutoMaatje trots op mogen zijn.

Met steeds meer ouderen die langer thuis wonen, is ook dit een dienst die goed onder de aandacht moet blijven. Dit jaar is ingestoken op gezamenlijke communicatie over eetmogelijkheden binnen Arnhem. Dit werd opgepakt met Vitanos en Stichting Thuisgekookt onder de naam ‘Thuisgekookt’.

Flexibele Begeleiding is in 2022 vooral ingezet met de vraag om toe leiden naar algemene voorzieningen met betrekking tot ontmoeting. Het doel bij individuele begeleiding is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.

SWOA wil met inzet van groepsbegeleiding achteruitgang bij deelnemers tegengaan en de veerkracht van deelnemers versterken met aandacht voor hun talenten en mogelijkheden.

Voor veel inwoners uit Arnhem was 2022 een onzeker jaar wat betreft hun financiële situatie en koopkracht. Vrijwilligers vanuit de Thuisadministratie boden de Arnhemse inwoner hierbij de helpende hand.

Een mooie ontwikkeling bij de maatjes is dat er cliënten vanuit activerend werk ook stappen maken om maatjeswerk te gaan doen. De begeleiding van het gevormde koppel wordt dan samen gedaan met de collega’s van activerend werk.

De buiten- en binnenactiviteiten slaan aan bij diverse doelgroepen in Arnhem. Het aantal unieke bezoekers, die de Thuyn structureel bezoeken (één of twee middagen in de week) is ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld.

Een nieuwe ontwikkeling is de nieuwsbrief die Elden met Elkaar verspreid en via deze manier inwoners, organisaties en doorverwijzers  op de hoogte stelt van alle mooie activiteiten, interessante thema’s of veranderingen.

Ook in 2022 zette SWOA zich met veel passie en betrokkenheid in voor de LHBTIQ+ ouderen. Dit in samenwerking met Vitanos en  stichting MATTA (vervanger van voorganger Bureau Mindmix).

In haar lezing van 4 oktober 2022 benadrukte filosoof Prof. Dr. Anja Machielse dat eenzaamheid bij ouderen veelal gaat over levensvragen en zingeving. Dat is waar Levensboek bij ondersteunt: het vertellen van het levensverhaal, het terugkijken op keuzes die gemaakt zijn om zo tot een dieper inzicht te komen.

Hulpvragen naar onderwerp

Sinds mei 2022 registreren we bij verschillende hulpvragen de categorie waarin deze hulpvraag valt. Dit geeft ons een beeld van welk soort hulpvragen voornamelijk bij ons terecht komen. Onderstaand beeld geeft een inkijkje in een aantal cijfers die afgelopen jaar zijn geregistreerd.

Mooie samenwerkingsprojecten

SWOA is aangesloten bij deze drie mooie stedelijke projecten. En draagt hierin haar steentje bij. Bijvoorbeeld door de trainingen Dementievriendelijk op onze locaties aan te bieden en aan te sluiten bij overleggen preventieakkoord.

De Voordeur Informele zorg, is na de coronapandemie afgeschaald, maar wordt nog steeds door inwoners die informele  ondersteuningsvragen hebben benut. Ook hulpverleners, mantelzorgers, etc. weten via het telefoonnummer, de website of een van onze fysieke locaties ondersteuning te vinden bij de aangesloten partners zoals organisaties, wijk-  en buurtinitiatieven.

Sociale cijfers

Vrijwillige medewerkers

SWOA ziet, net als in 2021, meer vrijwilligers die tijdelijk en/of projectmatig actief willen zijn. Ook zien we een toename van vrijwilligers die hun tijd bij SWOA gebruiken als re-integratie naar de arbeidsmarkt.

Medewerkers en stagiairs

SWOA had op 31 december 2022 39 medewerkers in dienst, waaronder 1 detachering via Scalabor, iets hoger dan het aantal medewerkers ultimo 2021. 22 mensen een stageplek bij SWOA. Een aantal bijna gelijk aan 2021. We zijn zeer blij zoveel stagiaires te mogen begeleiden.