Logo SWOA

Bel SWOA

 1. Home
 2.  → 
 3. Nieuws
 4.  → SWOA – Coronamaatregelen
SWOA – Coronamaatregelen

SWOA – Coronamaatregelen

28 mei 2020

7 minuten leestijd

Coronaprotocol algemene richtlijnen

Laatste update 29-07-2020

 

1.   Aanleiding

De afgelopen tijd is SWOA gefaseerd gestart met haar dienstverlening. Voorafgaand aan de dienstverlening zijn protocollen opgesteld, om onze dienstverlening uit te voeren volgens de richtlijnen van het RIVM.  Zowel (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en bezoekers van SWOA dienen zich op SWOA-locaties en bij huisbezoeken aan deze protocollen te houden.

Dit protocol beschrijft de algemene coronarichtlijnen bij SWOA. Daarnaast is er per dienstverlening een aanvullend protocol geschreven:

Uitgangspunt van dit protocol en de protocollen per dienstverlening zijn het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat dit document aan verandering onderhevig is en aangepast wordt wanneer er nieuwe richtlijnen gegeven worden.

Het allerbelangrijkste is dat de gezondheid van onze (vrijwillige) medewerkers en deelnemers voorop staat. Wij willen zorgen dat zij zo veilig mogelijk kunnen werken en de deelnemers zo veilig mogelijk gebruik kunnen maken van de dienstverlening.

2.   Gefaseerde herstart dienstverlening

De dienstverlening binnen SWOA is per 28/07/2020 grotendeels weer opgestart. Dit is zorgvuldig gedaan en met inachtneming van de gestelde eisen. Dit is gedaan door onze dienstverlening gefaseerd te herstarten. In volgorde: huis-aan-huisbezoeken en 1-op-1 contact, dagbesteding, ontmoeting op locaties en automaatje/personenvervoer. Deze vinden allemaal plaats aan de hand van bovenstaande gedetailleerde protocollen. SWOA is nog in gesprek met de clubs om ook deze weer volgend de richtlijnen te kunnen laten starten.

SWOA zorgt in alle gevallen voor de juiste beschermingsmiddelen, zoals handgel, papieren tissues, reinigingsdoekjes, handschoenen, mondkapjes en andere benodigdheden zoals informatiemateriaal voor onze deelnemers.

3.   Locaties

De SWOA-locaties (De Weldam, De Petersborg en De Gaanderij) zijn dusdanig ingedeeld dat het mogelijk is om in eerste instantie dagbesteding en vervolgens ook de 1e fase van ontmoeting op de locaties volgens de richtlijnen te laten verlopen. De locaties zijn als het ware gesplitst in twee aparte delen: één voor dagbesteding en één voor wijkactiviteiten. Er zijn duidelijke regels voor ingang en uitgang. Ook de werkplekken zijn coronaproof ingericht. Op iedere locatie hangt een overzicht van de richtlijnen volgens het RIVM en de regels voor op de locaties:

 

Houd je aan de ingangen en uitgangen
Bij dit protocol horen plattegronden (zie hiervoor bijlage 1). Hierop kun je zien waar in en uitgangen zijn. Houd je aan deze in en uitgangen!

 

Bij binnenkomst desinfecteer je je handen
Bij binnenkomst dien je je handen te desinfecteren met desinfecterende handgel. Deze zijn beschikbaar bij alle ingangen zoals aangegeven op de plattegronden.

Ventileer de ruimtes
In alle ruimtes waar mensen aanwezig zijn dient geventileerd te worden. Dit kan door een of meer ramen te openen en bijv. de deur open te laten. Collega’s en vrijwilligers pakken dit punt op. Per locatie geldt het volgende:

De Weldam

Deze locatie beschikt over een in en uitblaassysteem. Voor de ruimte van de dagbesteding en de soosruimte is nu ook het openhouden van de buitendeuren verstandig. Op deze manier komt er frisse buitenlucht naar binnen. Het afzuigsysteem voert dit op diverse plekken weer af. Voor de andere ruimtes geldt: zet een raam open.

De Petersborg

In de grote zaal en beide flexruimtes is een afzuigsysteem. Bij gebruik van deze ruimte dit systeem aanzetten en een buitendeur of raam open zetten. Hierdoor wordt de lucht ververst. Voor de andere ruimtes geldt: zet een raam open.

De Gaanderij

Deze locatie is niet voorzien van geforceerde luchtafvoer. Hierdoor is het erg belangrijk ramen of deuren te openen in de ruimtes waar mensen aanwezig zijn. In de grote zaal zijn bovenlichten (ramen boven de deur) die geopend kunnen worden. Zet deze allemaal open en laat ook een deur naar de gang open. De ruimte van de dagbesteding heeft twee bovenlichten en drie buitendeuren. Zet minimaal de twee bovenlichten open en zet de deur naar het grote terras op een kier. Voor de andere ruimtes geldt: zet een raam open.

 

Tijdens je aanwezigheid op een locatie
Ga na het desinfecteren van je handen naar de plek waar je moet zijn en blijf daar ook. Ga niet op en neer lopen. Bij een bezoek aan het toilet gebruik je uitsluitend het toilet dat beschikbaar is voor de ruimte waar je jouw afspraak hebt. Zorg ervoor dat je niet met meer dan één persoon in een toiletruimte bent. Ruimtes of gangen die zijn afgezet NIET betreden. Houd je aan de aangegeven looproutes.

Wat je niet moet doen

 • Tafels verplaatsen
 • Stoelen verplaatsen
 • Extra tafels en/of stoelen neerzetten
 • Markeringen verwijderen
 • Markeringen aanbrengen
 • Markeringen verplaatsen
 • “Bordjes” ophangen of verwijderen

Hygiënemaatregelen op een locatie

Twee maal per dag worden alle locaties door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt. Daarnaast worden alle raakvlakken na wisseling van de groepen dagbesteding en ontmoeting door medewerkers gedesinfecteerd.

De wijze van ventileren verschilt per locatie. Hierover worden medewerkers door de projectcoördinator geïnstrueerd.

4.   Organisatie en verantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van dit protocol ligt bij het MT van SWOA. Het protocol is tot stand gekomen in onderling overleg met de (vrijwillige) medewerkers van SWOA.

Er wordt beroep gedaan op (vrijwillige) medewerkers om zich aan dit protocol te houden en anderen aan te spreken wanneer dit niet wordt gedaan, zodat we gezamenlijk zorgen voor het welzijn van de medewerkers én deelnemers.

Dit protocol wordt gemonitord, wekelijks geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door de betrokken projectcoördinator zoals benoemd in de deelprotocollen.

5.   Communicatie

Alle (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en contactpersonen brengen we middels mail dan wel post op de hoogte van dit protocol én het specifieke voor hen geldende protocol. Daarnaast zullen netwerk- en samenwerkingspartners op de hoogte worden gebracht van de door ons opgestelde richtlijnen.

De protocollen zijn voor iedereen terug te vinden op intranet en op onze website www.swoa.nl.

6.   Afstemming gemeente Arnhem

Voorafgaand aan de start van de dienstverlening heeft er overleg plaatsgevonden met gemeente Arnhem, waarin dit protocol is besproken. De gemeente is akkoord.

7.   Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

De volgende algemene veiligheids- en hygiëneregels gelden voor zowel (vrijwillige) medewerkers, als deelnemers en andere betrokkenen zoals mantelzorgers. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

 • Alle dienstverlening vindt uitsluitend plaats op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt een checkgesprek gevoerd en bij aankomst herhaald.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je weer naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
 • Noodzakelijk lichamelijk contact kan (naar het toilet helpen) mits er het benodigde beschermingsmateriaal aanwezig is (dagbesteding);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voor een huisbezoek of voor je naar een locatie gaat naar het toilet;
 • Was voor je op huisbezoek of naar locatie gaat thuis of op locatie je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen indien mogelijk ook tijdens bezoek;
 • Was je handen met water en zeep bij thuiskomst of bij komst op een locatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;

8.   Contact

Voor meer informatie over de maatregelen rondom Corona bij SWOA, kun je terecht bij je coördinator of leidinggevende, of kijk op de website van het RIVM.