Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → Inzet in de Gebieden 2022

Onze inzet in de gebieden

SWOA zette zich in 2022, naast de stedelijke diensten, zich ook met grote focus in op de gebiedsgerichte aanpak met daarbij aandacht voor een wijkspecifieke inzet. Zo werken we sinds 2021 met vier gebiedsteams: Zuid-West, Zuid-Oost, Noord-West en Noord-Oost. Onze gebiedsteams bestaan uit medewerkers met diverse functies en expertises. Daarnaast zit in ieder team ook een managementlid.

Onze rol in de wijken

De rol van SWOA is in diverse wijken op verschillende manieren vormgegeven. Zo zitten we in enkele wijken met voorliggende groepsbegeleiding, ondersteunen we diverse burgerinitiatieven of buurthuizen en startten we nieuwe activiteiten in samenwerking met partners in de wijk.

Ontmoeten en Meer

2022 was het eerste volledige jaar waarin we werkten vanuit de visie ‘Ontmoeten en Meer’. Deze visie heeft inclusie en wijkgericht werken als basisgedachte: het maakt niet uit of een inwoner via een toewijzing voor groepsbegeleiding, een club/voorliggende  voorziening, activerend werk of gewoon voor een kop koffie/activiteit binnenloopt. De behoeften van de inwoners staan centraal.

Klik op een gebied om een aantal voorbeelden te zien van wijkactiviteiten!