Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → Gebied Zuid-Oost

Gebiedsteam Zuid-Oost

SWOA zette zich in RKV voornamelijk in bij het ondersteunen van de voorziening de Fontein: een locatie waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en er vragen kunnen stellen indien nodig. Daarnaast heeft SWOA hierin ook een activerend werkplek ontwikkeld om de activiteiten en ontmoeting te ondersteunen met vrijwillige inzet. SWOA voerde dit in samenwerking met Rijnstad en andere partners uit.

In Zuid-Oost zijn in 2022 19 eenmalige activiteiten georganiseerd, hier bereikten we 452 mensen mee.

Een aantal activiteiten uitgelicht:

Max Mobiel Kronenburg

Max Mobiel Kronenburg is in 2022 meer ‘in the picture’ gezet om meer mensen te bereiken. Positief voor de aanloop en bekendheid is dat het Gemeenteloket Arnhem-Zuid nu naast The Point in Kronenburg is gevestigd en sinds eind 2022 weer geopend is. De samenwerking tussen de projectleiders SWOA, Wereldhave, RijnIJssel en AM Support is positief en plezierig.

Voorzitterschap van De Eenzaamheidscoalitie

Opgepakt vanuit de Wijkmaker. Samen met het wijkteam een enquête opgesteld. Werkwijze gedragen door alle samenwerkingspartners (informeren – organiseren – communiceren). Ondertussen twee bijeenkomsten gecoördineerd. Partners gaan elkaar via de groepsapp beter vinden en efficiënter informatie delen. Hierdoor worden alle deelnemers sneller op de hoogte gebracht bij diensten, hulpvragen en het houden van bijzondere activiteiten.