Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → Gebied Zuid-West

Gebied Zuid-West

In het gebied Zuid-West zit locatie De Gaanderij van SWOA. Hier vinden diverse activiteiten plaats voor de inwoners rondom Elderveld, Schuytgraaf, Elden en de Laar. Binnen deze locatie maken diverse clubs en verenigingen gebruik van de ruimtes. Onze visie ‘Ontmoeten en Meer’ wordt uitgedragen: iedereen is welkom en deelnemers van groepsbegeleiding en wijkbewoners ontmoeten elkaar.

In 2021 zijn er in gebiedsteam Zuid-West 23 Ontmoeten en Meer activiteiten georganiseerd, waarmee 696 mensen zijn bereikt. Bij organisatie/facilitering van deze activiteiten werken we in team Zuid-West goed samen met onder andere de Sociale Wijkteams, Teams Leefomgeving, de Laarhof, de wijkagent, Rozet, Rijnstad, Vitanos, en de serviceflats Elderburen en die van Vivare. Daarnaast nemen we deel aan de eenzaamheidscoalitie en het project ‘Oud worden in Elderveld’.

Een aantal activiteiten uitgelicht:

Elderrock en Eldercountry

Vanuit de wijk kwam een vraag voor het gezamenlijk oprichten van een rockband. SWOA ondersteunde bij het opzetten hiervan, wat resulteerde in een band met leden in de leeftijd van 40 – 75 jaar. Rozet droeg bij door het aanleveren van een bandcoach en een drumstel. De rockband heeft ook al enkele keren mogen optreden in bij activiteiten zoals de herfst-winterfair.

Wijkterrassen i.s.m. Rijnstad

In de week tegen de eenzaamheid bezochten we alle deelwijken. We voerden veel gesprekken en stelden aan de hand daarvan en database op met vragen vanuit bewoners (vraaggericht werken). Deze database wordt nu gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in de wijken. De afsluitende wijkbrunch werd goed bezocht en meer bewoners weten de Gaanderij te vinden.

Interieurgroep

Samen met bewoners uit Elderveld en Elden is een interieurplan opgesteld voor de Gaanderij. Dit naar aanleiding van signalen uit de wijk dat bewoners zich niet verbonden voelen met de Gaanderij. Door eigenaarschap hiervan bij bewoners te leggen wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. Het plan is goedgekeurd door het management en in maart 2023 vindt de uitvoering plaats. Op naar een huiskamer voor de wijk, waarin ontmoeting centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt.