026-3272266 info@swoa.nl

                       HULPVERLENING

Vaak past een vraag in een van onze vele activiteiten. In alle andere gevallen verzorgen we begeleiding op maat. Op deze manier kunnen we altijd passende ondersteuning bieden.

Begeleiding

Onze seniorenadviseurs begeleiden deelnemers in een 1-op-1 contact en in goede samenwerking met andere betrokken hulpverleners. Begeleiding is altijd op maat en in overleg met de deelnemer: samen kijken we hoe we iemand verder kunnen helpen. We combineren begeleiding geregeld met voorliggende voorzieningen, om zo innovatieve zorg- en welzijnscombinaties te kunnen maken. De eigen bijdrage voor begeleiding gaat via het CAK en is maximaal € 19,- per maand.

Flexibele begeleiding

Relatief eenvoudige vragen kosten minder tijd. Als we vragen in maximaal 10 contacten kunnen oplossen is er sprake van flexibele begeleiding. Bijvoorbeeld vraagverheldering naar aanleiding van het keukentafelgesprek.

Aanmeldingen gaan vrijwel altijd via de wijkcoach. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 026-3272277 of info@swoa.nl.