Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → Inzet in de gebieden

Onze inzet in de gebieden

SWOA werkt sinds juni 2021 met gebiedsteams. Deze beweging was een logisch gevolg op de ontwikkelingen binnen Gemeente Arnhem, waarin al een tijd gewerkt wordt vanuit acht gebieden. Binnen SWOA leidde dit tot gebiedsgerichte aanpak en inzet en is gekozen voor het werken vanuit vier gebiedsteams: Noord-Oost, Noord-West, Zuid-Oost en Zuid-West. Binnen deze gebiedsteams zijn alle vakgebieden vertegenwoordigd. 

Ontmoeten en Meer  

SWOA benutte de coronatijd onder andere om na te denken over haar locaties en ontmoetingsmogelijkheden. Begin 2021 is daarvoor de visie Ontmoeten en Meer opgesteld.  

“Het maakt niet uit of een inwoner middels een toewijzing voor groepsbegeleiding, een club/voorliggende voorziening, binnen activerend werk, of gewoon voor een kop koffie/activiteit binnen komt lopen. De behoeften van de inwoners staan centraal en wijkinitiatieven worden ondersteund”  

De eerste ervaringen zijn divers. In 2022 zetten we deze ingezette lijn door. 

Inzet in de wijken 

Onze inzet in de wijken uit zich voornamelijk door het zoeken van samenwerking en het (mede) organiseren van diverse wijkactiviteiten. Kijk bij onderstaande wijken voor een aantal voorbeelden van activiteiten en/of initiatieven!