Groepsbegeleiding

SWOA zet groepsbegeleiding in aan zelfstandig wonende ouderen. Bij groepsbegeleiding nemen zij deel aan activiteiten op één of meer dagen/dagdelen per week. Daar waar nodig krijgen zij ondersteuning. SWOA kijkt samen met de deelnemers naar mogelijkheden, talenten en vaardigheden, om zo zinvolle groepsbesteding op maat aan te bieden.

Met inzet van groepsbegeleiding wil SWOA:

  • De zelfredzaamheid van ouderen vergroten,
  • Een zinvolle invulling van de dag bieden,
  • Sociale contacten bevorderen,
  • Mantelzorgers ontlasten.
Groepsbegeleiding als onderdeel van het geheel

Binnen de wijken in Arnhem staat prettig wonen en ontmoeten centraal. Veel voorzieningen spelen hier op in. Groepsbegeleiding is hierbij een belangrijk onderdeel. Daarnaast sluit groepsbegeleiding aan bij de ontwikkeling dat mensen, al dan niet met hun partner, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en/of dat mantelzorgers worden ontlast.

Binnen de groepsbegeleiding zijn er verschillende mogelijkheden. Binnen onze drie SWOA-locaties zijn bijvoorbeeld een creatieve ruimte en timmerwerkplaats beschikbaar. Ook is het mogelijk om buiten de locatie iets te ondernemen, zoals het maken van een wandeling, meehelpen met tuinieren of voorlezen op een basisschool. Hiervoor werken we samen met partners als Artez, Introdans, Rozet, Vitanos, Rijnstad, de Stadsboerderijen, het Openluchtmuseum en diverse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Corona

Net als bij alle andere takken binnen SWOA, had corona veel invloed op de uitvoering van groepsbegeleiding. Tot de eerste lockdown, half maart, zetten we net als voorgaande jaren in op gezond eten, bewegen en meedoen.

Tijdens de eerste lockdown werd groepsbegeleiding stilgelegd. Om toch mensen in beeld te houden werd er veel energie gestopt in het ontwikkelen van activiteitenpakketjes. (Vrijwillige) medewerkers brachten deze bij deelnemers thuis, zodat mensen thuis gericht aan de slag konden. Daarnaast werd er intensief contact gehouden met zowel deelnemers als mantelzorgers via telefoon, beeldbellen en een appgroep voor mantelzorgers.

De rest van het jaar zetten we er op in om groepsbegeleiding zo goed mogelijk vorm te geven, binnen de richtlijnen van het RIVM.

Cijfers

Het is voor groepsbegeleiding een moeilijk jaar geweest. Zo was er sprake van minder toewijzingen, beperkte mogelijkheden voor ontmoeten, geen mogelijkheden voor nieuwe voorliggende voorzieningen, minder innovatie, weinig inzet vrijwilligers, geen/beperkte uitwisseling van personeel tussen verschillende locaties en ook minder uitwisseling tussen organisaties. Daarnaast heerst de angst voor besmetting enorm onder de deelnemers en zijn er ook een aantal deelnemers die nog niet durven te komen. Hierdoor is er een stijging zichtbaar in de no show cijfers.

Ondanks het moeilijke jaar zien we een kleine stijging in het aantal deelnemers. Dit is te verklaren door de toename van de deelnemers vanuit onderaanneming en persoonsgebonden budget.