Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → 
  3. Digitaal Jaarverslag 2020
  4.  → Voorliggende voorzieningen 2020

Voorliggende voorzieningen

Ondanks corona hebben we het afgelopen jaar toch redelijk wat kunnen doen op het gebied van voorliggende voorzieningen. Niet alleen waren Elden met Elkaar en De Thuyn indien mogelijk geopend, ook zijn er stappen gezet voor nieuwe voorliggende voorzieningen als De Bakermat en Kronenburg.

Elden met Elkaar

Elden met Elkaar is een voorliggende voorziening specifiek voor Eldenaren. De bijeenkomsten zijn in een nauwe samenwerking met het dorpsplatform Elden georganiseerd. Hoewel ook Elden met Elkaar een groot deel van de coronaperiode stil lag, hebben we toch een flink aantal bijeenkomsten kunnen organiseren.

Ook tijdens de periodes waarin we gesloten waren bleef er veel contact met de bestaande bezoekers. Zo werd er wekelijks gebeld en kregen bezoekers om de week een thuis-aan-de slag pakket. Deze bestond uit onder andere doe-het-zelf opdrachten en beweegactiviteiten. Hierdoor bleven de bezoekers goed in beeld en betrokken bij het project. Dit is als erg positief ervaren.

De herstart van Elden met Elkaar ging in twee fases. In fase één stond ontmoeting centraal, in fase twee het oppakken van activiteiten. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Op deze manier was er voor deelnemers toch weer de mogelijkheid om Elden met Elkaar te bezoeken.

De Thuyn

De Thuyn in Elderveld is een samenwerkingsproject van SWOA, een ZZP’er/inwoonster, de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en Wijkteams Arnhem.

In 2020 heeft De Thuyn zich positief ontwikkeld. De activiteiten sloegen aan bij een brede doelgroep in Arnhem. Afgelopen jaar is de Thuyn daarom ingezet als een stedelijke voorziening, niet alleen gericht op inwoners uit Elderveld. De deelnemersaantallen zijn gegroeid: per bijeenkomst zijn er gemiddeld vier á vijf bezoekers. Hoewel er door corona minder bijeenkomsten zijn geweest, is het totaal aantal bezoekers hoger dan in 2020. Dit biedt kansen voor 2021 om door te groeien en door te ontwikkelen.

De Bakermat

Hoewel later dan gepland, was de aankoop van het kerkgebouw Bakermat in september 2020 een feit. SWOA werd na een gesprek met het TLO aangewezen als partner om iets op te zetten voor de (kwetsbare) ouderen in de Burgermeesterswijk. Helaas vonden er door de coronamaatregelen weinig activiteiten plaats; de activiteiten die werden georganiseerd moesten na een paar weken stoppen. Er is goede hoop dat midden 2021 de eerste activiteiten voor kwetsbare ouderen definitief kunnen starten.

Inloopvoorziening in Kronenburg

In de wijk Kronenburg is behoefte aan een inloopvoorziening voor de wijk, voor verschillende doelgroepen. Begin 2020 zijn hiervoor de eerste gesprekken geweest met o.a. SWOA en Rijnstad, onder sturing vanuit Team Leefomgeving, Gemeente Arnhem en het Sociaal Wijkteam. Eind 2020 organiseerde de gemeente een bijeenkomst met als onderwerp: ‘waar moet een nieuwe inloopvoorziening aan voldoen’. Diverse partijen vanuit Welzijn en Zorg werden hiernaar gevraagd. De informatie die is opgehaald is verwerkt in een ‘praatplaat’: een illustratieve weergave van het plan. Midden 2021 kan er naar verwachting gestart worden met de inloopvoorziening.

Overige inzet

Naast bovengenoemde voorzieningen is SWOA ook door andere wijken gevraagd naar mogelijkheden. Zo zijn er gesprekken gevoerd vanuit onder andere het Huis voor de wijk (Immerloo) en het sport- en wijkcentrum ESA (Rijkerswoerd). Het vervolg is afhankelijk van gesprekken met TLO en gemeente.