Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → Digitaal jaarverslag 2021

2021, volop in beweging!

2021 was een jaar met volop beweging door veel nieuwe ontwikkelingen.

We hebben geïnvesteerd in gebiedsgericht werken en daar sociaal werkers voor aangetrokken. Voor Elkaar In Arnhem is doorontwikkeld en uitgebouwd tot een netwerk van betrokken organisaties in Arnhem. We hebben voor de gemeente het project inzake de Blokhuisgelden uitgevoerd. Een mooi project, waarbij ruim twee ton aan middelen in Arnhem verdeeld onder 24 organisaties tot vernieuwende initiatieven tegen eenzaamheid bij ouderen heeft geleid. We hebbenOntmoeten en meer’ ingevoerd, waarbij laagdrempelige inloop en ontmoeting op onze locaties tot ontwikkeling is gekomen.  

SWOA is onderdeel van de sociale basis in Arnhem en investeert volop in de samenwerking in het netwerk met alle partners, de gemeente en vele vrijwilligers initiatieven. Wij gaan daarbij voor gelijkwaardige samenwerking en elkaar versterken waar mogelijk.  

Maar ook SWOA zelf, als organisatie met 36 medewerkers en 480 vrijwilligers, is verstevigd. Onze groepsbegeleiding staat goed als zelforganiserend team. Trainingen, intervisie en coaching hebben daarbij zeker geholpen, maar vooral de enorme inzet en bevlogenheid van onze sociaal werkers groepsbegeleiding. Onze gebiedsteams zijn in juni enthousiast van start gegaan en hebben in elk van onze vier gebieden een stevige basis gelegd in de samenwerking alles ten behoeve van onze doelgroep. We zien een toename van onze deelnemers aan allerlei activiteiten en veel enthousiasme dat er zoveel mogelijk is.  

Dit jaar heeft corona ons niet opnieuw stilgelegd, maar het drukte helaas wel weer een stempel. SWOA heeft er alles aan gedaan om het werk voor onze deelnemers zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is grotendeels gelukt, maar door de lockdowns konden niet alle activiteiten doorgaan zoals we wilden. Dit was een realiteit die we niet konden beïnvloeden, maar door flexibiliteit van ons allemaal hebben we steeds gezocht naar mogelijkheden, naar dingen die wél konden.  

In dit publieksjaarverslag geven wij een sfeerbeeld over het jaar 2021. Wil je ons hele jaarverslag lezen? Deze vind je hier.

Actuele informatie door het jaar heen is te vinden op deze website en op onze Facebookpagina.

Bea Schouten
Directeur-Bestuurder