Wij ondersteunen mensen in Arnhem

WelZijn is anderen ontmoeten, jezelf ontplooien en gesteund worden waar nodig. Dat betekent prettig samen leven in eigen omgeving, wijk of stad, maar bijvoorbeeld ook zingeving ervaren. SWOA stimuleert ouderen te ontdekken wat hij of zij nog wél kan en die talenten te gebruiken. Zo dragen wij samen bij aan ieders WelZijn.

SWOA gelooft dat ieder mens in staat moet zijn het leven te leiden zoals ieder dat zelf wil. Ook al ben je wat ouder. Soms kun je dit even niet meer alleen en heb je daar hulp bij nodig. SWOA stimuleert ouderen te kijken naar hun mogelijkheden en kwaliteiten en deze ook te gebruiken. Ontplooiing staat daarbij voorop. De overtuiging dat mensen meer in hun mars hebben dan ze wellicht zelf denken, is de motor van onze (vrijwillige) medewerkers. SWOA werkt ook aan activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SWOA zet vooral in op aandacht voor preventie en informele zorg, zodat inzet van formele zorg later, minder of slechts tijdelijk nodig is.

Om dit te bereiken, werken wij vanzelfsprekend samen met onze partners, die ons versterken in wat we doen en waar we voor staan. We zijn al meer dan 50 jaar in de regio Arnhem in de wijken te vinden en kennen deze en hun bewoners goed. We houden de lijnen kort en denken graag mee over waar de kansen liggen.

SWOA is flexibel en vernieuwt wanneer nodig haar dienstverlening. Voor SWOA is werken aan diversiteit vanzelfsprekend: SWOA is voor iedereen, ook jongvolwassenen en verbindt generaties aan elkaar. Dit is ook zichtbaar in ons eigen personeelsbestand (betaalde en vrijwillige) medewerkers, dat een afspiegeling is van de Arnhemse samenleving.

Bekijk deze links voor nóg meer informatie.

Productgids 2022
Jaarverslag 2021 of bekijk ons populair jaarverslag
Jaarrekening 2021
Kaderbrief 2021
Gedragscode 2020

 

SWOA heeft een ANBI-Status.

Klik hier voor het standaard formulier publicatieplicht ANBI algemeen.

SWOA zorgt voor..

Klik op één van deze onderwerpen:

Activiteiten

(Groeps-)Begeleiding

Maaltijden

Ondersteuning 

Vervoer

Projecten