Logo SWOA

Bel SWOA

  1. Home
  2.  → 
  3. Over ons
  4.  → Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (Raad) ziet erop toe dat de directeur-bestuurder handelt in het belang van SWOA en haar klanten. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder met advies bij.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de koers en de dagelijkse leiding van SWOA en wordt hierin gesteund door het managementteam.

De Raad stelt de plannen van de directeur-bestuurder vast, keurt besluiten goed en beoordeelt het functioneren van de directeur-bestuurder.

De Raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Leden van de Raad van Toezicht:

Erwin Duits – Voorzitter
Lidewijde Koot
Mary Geurts
Hettie Huberts
Roberto Mangré 

Meer weten over de Raad? Klik op de onderstaande links.

Profielschets Raad
Reglement Raad
Reglement directeur-bestuurder

Ga terug naar de vorige pagina

SWOA zorgt voor..

Klik op één van deze onderwerpen:

Activiteiten

(Groeps-)Begeleiding

Maaltijden

Ondersteuning 

Vervoer

Projecten