026-3272266
Selecteer een pagina

Meer over deze vacature

Vrijwillige medewerker Thuisadministratie

15 augustus 2018

2 minuten leestijd

Vind je het een uitdaging om mensen te begeleiden hun administratie op orde te krijgen? Dan is dit jouw vrijwilligersbaan!

Werktijden

– Door de week
– Tijden en aantal uren in overleg. Vanaf 2 uur per maand tot meerdere uren per week!
– 1x in de maand werkoverleg.

Uitgebreide taakomschrijving

Samen met de cliënt kijk je hoe je de administratie gaat ordenen. Je ondersteunt hierin de cliënt en werkt (zo mogelijk) toe naar het zelfstandig oppakken van de administratie en financiën. Je draagt zo bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt.

Beroepskrachten zijn beschikbaar voor informatie, overleg en advies. Daarnaast is er een team van vrijwilligers waar je op terug kunt vallen.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

De vrijwillige medewerker die we zoeken:
– heeft goede administratieve vaardigheden
– is betrokken bij de klant
– ondersteunt de zelfstandigheid van de klant
– is betrouwbaar en heeft respect voor de privacy van mensen.
Dit project voldoet aan de door het UWV gestelde criteria met betrekking tot vrijwilligerswerk.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

– De afwisseling, de sociale contacten met de cliënten,
  de uitdaging van het op orde brengen van een administratie.
– Het kunnen voorkomen financiële problemen.
– Zinvolle dagbesteding
– Iets bijdragen en iets voor anderen betekenen
– Sociale contacten met cliënten
– Een leuke groep vrijwilligers
– Bijeenkomsten met scholing
– Onkostenvergoeding.

Biedt de organisatie scholing aan?

De vrijwilligers Thuisadministratie volgen een basistraining. Daarnaast is er 1x per maand een werkoverleg, waarin ook diverse bijeenkomsten georganiseerd worden.

Voor aanmelding of voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Silvio de Brito Caio (06-11781070)
Heleen van Reem (06-52670849)
of via e-mail vrijwilliger@swoa.nl.

Wie is SWOA?

Dag in dag uit staan wij klaar voor alle Arnhemmers.
Maar wat is ons verhaal eigenlijk?

Klacht of compliment?

Contactgegevens