Meer over deze vacature

Vrijwillig Maatje

2 januari 2022

2 minuten leestijd

Doel van het maatjesproject

Het uitgangspunt is om mensen de regie over hun eigen leven te laten behouden en zo nodig het deelnemen aan de maatschappij weer tastbaar te maken. Onze deelnemers zijn door verschillende gebeurtenissen in het leven kwetsbaar geworden of in een isolement geraakt. Door een juiste match, op basis van hobby’s en talenten, tussen vrijwilliger en deelnemer, wordt het weer mogelijk om deel te nemen aan de maatschappij.

Werkzaamheden

Werkzaamheden binnen de maatjesprojecten zijn divers en ‘op maat’. Het ‘er voor iemand zijn’ is waar het in eerste instantie om gaat. De deelnemer en de vrijwilliger zoeken samen naar de gewenste invulling van hun contact. Dit kan zijn wekelijks een kopje koffie drinken, een goed gesprek, een wandeling, een luisterend oor of praktische hulp, zoals samen in de tuin werken of boodschappen doen.

Wie zoeken wij?

De vrijwillige medewerker die we zoeken:

 • Wil iets betekenen voor iemand die steun kan gebruiken
 • Is open, begripvol en kan zich inleven in de leefwereld van een ander
 • Is in staat om vanuit eigen kracht en initiatief te handelen
 • Is bereid om een langdurig contact aan te gaan
 • Zoekt samen met zijn of haar deelnemer naar een gewenste tijdsindeling van hun contact
 • Is betrouwbaar en verantwoordelijk
 • Respecteert de privacy van mensen
 • Gaat zorgvuldig met de eigen grenzen en die van de deelnemers om

Wat bieden wij?

Zorgvuldige begeleiding en begeleiding door de coördinator van het maatjesproject in de vorm van, informatieoverdracht, overleg en advies. Ook zijn er intervisie bijeenkomsten, waarbij ervaringen worden uitgewisseld met andere vrijwilligers en de begeleiding.

Wat verwachten wij?

De vrijwillige medewerker:

 • Neemt deel aan de basiscursus Twee kunnen meer ( circa 3 dagdelen)
 • Is bereid om deel te nemen aan intervisie bijeenkomsten
 • Onderschrijft de doelstelling van de maatjesprojecten.
 • Is bereid om minimaal een jaar te blijven

Meer informatie is te vinden op onze website:  www.maatjesregioarnhem.nl

Ben of ken jij onze nieuwe vrijwilliger?

Voor vragen kun je bellen naar Mina Yacoub (06-11781072) of stuur een mail naar vrijwilliger@swoa.nl.