026-3272266 info@swoa.nl

JE LEEST NU:

 

In het kader van een nieuwe project Vrijwilliger in de hulpverlening is SWOA op zoek naar mensen die graag een nieuwe uitdaging aan willen gaan. Het project is bestemd voor Arnhemse ouderen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven, maar die niet altijd een beroep kunnen doen op hun sociale netwerk en vaak soms te dure professionele hulp. Juist om deze groep zelfredzaam en zelfstandig proberen te maken en houden, zijn wij op zoek naar mensen die zich samen met ons in willen zetten voor anderen.

Werkzaamheden

Als vrijwilliger van dit project ben je een belangrijke schakel tussen de klant en de professionele kracht. Dat betekent dat je je klanten in samenspraak met de beroepskracht bezoekt aan de hand van eerder in het plan gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn per individu anders. Denk hierbij aan onder andere:

 • Steun- en leuncontact
 • Hulp bij administratie
 • Hulp bij het lezen van post en uitleg geven daarover
 • Signalering
 • Bemiddeling
 • Ondersteuning bij digitalisering
 • Ondersteuning bij vervoer

Profiel :

De vrijwilliger in de hulpverlening:

 • Is betrouwbaar
 • Respecteert de privacy van een cliënt
 • Voelt zich verantwoordelijk
 • Kan goed individueel en in teamverband werken
 • Biedt een luisterend oor
 • Is geduldig
 • Kan werken met een vooraf opgesteld begeleidingsplan
 • Behartigt de belangen van de deelnemer
 • Signaleert ontwikkelingen en omstandigheden van de cliënten
 • Werkt vanuit de visie van SWOA
 • Kan goed met de computer omgaan

Begeleiding

Alle vrijwilligers die deel zullen nemen aan dit project zullen daarvoor een gepaste training krijgen. Daarnaast zal iedere vrijwilliger gekoppeld worden aan een beroepskracht die tevens zijn/haar contactpersoon zal zijn voor vragen en voor de monitoring.

Ben of ken jij onze nieuwe vrijwilliger?

Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met Silvio de Brito Caio (06-11781070) en Heleen van Reem (06-52670849) of via e-mail: vrijwilliger@swoa.nl.

Heb je een vraag? Vul dit in of bel 026-3272266.

JE KUNT ONS OOK VOLGEN OP: